هنر وانهادگی (یوگانیدرا)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

یوگانیدرا از دو واژة سانسکریت ”یوگا“ به معنی اتحاد یا تمرکز آگاهی و ”نیدرا“ به معنی خواب اقتباس شده است و روش نیرومندی است در وانهادگی هوشیارانه. در حالت یوگانیدرا خواب وجود ندارد بلکه شخص در حالت استراحت کامل قرار می‌گیرد و آگاهی او در سطوح عمیق ذهن در حال عمل است. به این جهت اغلب یوگانیدرا را خواب روانی یا وانهادگی عمیق با آگاهی درونی می‌نامند که در آن، فرد در آستانه بین خواب و بیداری قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر این حالت مرز بین نیم‌هوشیاری و ناهوشیاری در بعدی هم‌زمان است.

245,000 تومان
208,250 تومان

کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: