هنر عشق ورزیدن


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

نویسنده در این کتاب می‌گوید عشق احساسی نیست که هرکس، صرف‌نظر از مرحلة بلوغ خود، بتواند به آسانی آن را به دست آورد. او تأکید می‌کند تمام کوشش‌های فرد برای عشق‌ورزیدن محکوم به شکست است، مگرآنکه خود او با جد تمام برای تکامل تمامی شخصیت خویش بکوشد، تا آنجا که به جهان‌بینی سازنده‌ای دست یابد. وی عقیده دارد اگر آدمی همسایه‌اش را دوست نداشته باشد و از فروتنی واقعی، شهامت، ایمان و انضباط بی‌بهره باشد، از عشق فردی خرسند نخواهد شد.

135,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: