ندای درون


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هدف نگارش کتاب حاضر، رهنمون ساختن شما به سوی دیدار با روح ازلی است، جایگاهی که بر آن واقفم. این تکرارهای متعدد مشتمل بر مباحث زندگی اکنون است، تو صاحب اولویت هستی و برای مقدس شدن باید بسان خالق خود شوی، می‌باشد. بدان که تو شایسته آنی که به گونه‌ای زندگی کنی که لحظه به لحظه و روز به روز بیشتر بسان خالق خود شوی!

187,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: