مقدمات روانشناسی فروم (مجموعه نظریه‌های تحلیل روان 4) زندگی در میان داشتن و بودن


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

چگونه رمز از راز شادکامی بگشاییم. چرا گسستن از آن نوع از زندگی که بر داشتن مبتنی است، زندگی توام با شکم‌بارگی و مصرف‌زدگی متظاهرانه، در مقابل آن زندگی که به راستی با روشن‌بینی و رضایت همراه است، تا بدین اندازه دشوار می‌نماید؟ آن‌گاه که بسیاری از افراد و حتی گاه تمامی اجتماع، به درون شیوه‌ای از زندگی که کم‌مایه و کاذب است می‌لغزند، عوامل ناهشیار بسیاری دست‌اندرکارند. همان‌گونه که اریک فروم در این اثر به چاپ رسیده پس از گذشت وی اذعان می‌دارد، زندگی ما: «زندگی در میان داشتن و بودن» است. دو وضعیت دگرآیش داشتن و بودن، به عنوان جهت‌گیری‌های بنیادین حیات و شخصیت ما، موضوعاتی هستند که فروم در دو کتاب داشتن یا بودن؟ و هنر بودن به آنها می‌پردازد. کتابی که پیش رو دارید، مطالب موجود در دو کتاب ذکر شده فوق را با سخنرانی‌های به چاپ نرسیده، مصاحبه‌ها و مشاهدات کاوش‌گرانه تکمیل می‌کند، تا ما را از انفعال، به سوی زندگی همراه با لذت خلاقانه سوق دهد.

24,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما