مسئله مرگ و زندگی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

وقتی از شرایطم ناامید می شوم، سعی می کنم تمام چیزهایی را که باید بابت آن ها شکرگزار باشم به خودم یادآوری کنم. هنوز می توانم صحبت کنم، بخوانم و به ایمیل هایم پاسخ بدهم. اطرافم پر از آدم های دوست داشتنی در یک خانه ی راحت و جذاب است. مریلین عاشق زیبایی بود نه یک زیبایی معمولی و ساده بلکه زیبایی زندگی خوبی و انسانیت را دوست داشت. او خودش خوب بود در کارش خوبی ها را جستجو می کرد و با کل دنیا سهیم می شد؛ در نوشته هایش، با فرزندانش در هر لحظه از زندگی.

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: