شهامت تو را می خواند (بخت و اقبال شیقته دلیران است)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

شهامت نیرویی قدرتمند که ما را توانمند می‌سازد بر موانع فائق آییم، برای حقیقت مبارزه کنیم، به دیگران خدمت برسانیم، تغییر را سرلوحه امور خویش قرار دهیم و در نهایت همان کسی شویم که باید باشیم. ندایی که تو را به شهامت می‌خواند، در سراسر زندگی همه آدمیان شنیده می‌شود. اگر ما به این ندا پاسخ ندهیم، چه کسی پاسخ خواهد داد؟ اگر اکنون پاسخ ندهیم پس چه زمانی؟

179,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: