شهامت تو را می خواند (بخت و اقبال شیقته دلیران است)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شهامت نيرويي قدرتمند كه ما را توانمند مي‌سازد بر موانع فائق آييم، براي حقيقت مبارزه كنيم، به ديگران خدمت برسانيم، تغيير را سرلوحه امور خويش قرار دهيم و در نهايت همان كسي شويم كه بايد باشيم. ندايي كه تو را به شهامت مي‌خواند، در سراسر زندگي همه آدميان شنيده مي‌شود. اگر ما به اين ندا پاسخ ندهيم، چه كسي پاسخ خواهد داد؟ اگر اكنون پاسخ ندهيم پس چه زماني؟

179,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما