شرم‌درمانی (درک و درمان شرم مزمن از منظر ارتباطی و عصب‌زیست‌شناسی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شرمِ مزمنْ دردناك، فرساينده و پيچيده است و درمقابل خودياري و حتي روانكاوي فشرده هم مقاومت مي‌كند. پاتريشيا د‌يانگ، در اين كتاب پيشگام، روي مسئلۀ شرم مزمن تمركز كرده، آن را زير ذره‌بين ‌برده و علم مغزپژوهي جديد را با سنت روان‌درماني ارتباطي تلفيق كرده است. نويسنده درابتدا نشانه‌هاي مختلف شرم را از نظر مي‌گذراند و درنهايت به ماهيت ارتباطي آن دست مي‌يابد. ديانگ به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه شرم مزمن چگونه در مغز سيم‌كشي مي‌شود و در شخصيت فرد گسترش مي‌يابد. او مفاهيم پيچيدۀ اين حوزه را به‌گونه‌اي شفاف‌سازي مي‌كند كه براي كار درمانگري مفيد باشد. اين كتاب برپايۀ تجارب باليني نوشته شده و نمونه‌هاي باليني متعدد آن راهگشاي روان‌شناسان و درمانگران خواهد بود. نثر شيوا و دلنشين نويسنده به درمانگران كمك مي‌كند حضور شرم را در اتاق درمان تشخيص دهند و به ريشه‌ها و اثرات آن در زندگي مراجعان بينديشند تا بتوانند بهترين شيوه را براي درمان آن‌ها به كار برند. درمانگران، با مطالعۀ اين كتاب، فهم بهتري نسبت‌به اقدامات درماني لازم و اثربخشي هركدام در درمان مراجعان مبتلا به شرم مزمن، كه كم‌تعداد هم نيستند، پيدا خواهند كرد. جاي اين كتابِ چالش‌برانگيز، بينش‌بخش و پرمغز در كتابخانۀ هر درمانگرِ شرم‌آگاهي خالي‌ است.

185,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما