سرنوشت‌ساز (نقش حیاتی نظم دادن به افکار و احساسات)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

همه ما در زندگی اهدافی داریم که مشتاقانه برای رسیدن به آن‌ها تلاش می‌کنیم. اما هرچه زمان می‌گذرد، اشتیاق و هیجان و تمرکز خود را نسبت به آن از دست می‌دهیم. هر یک از ما می‌توانیم شجاعانه و آن‌طور که لیاقتمان است، برای حقوق خود و برای به دست آوردن قدرت تسلط بر خود مبارزه کنیم. ما در قبال خود مسئولیم. چون در غیر این صورت، شخص یا چیز دیگری بر ما تسلط پیدا خواهد کرد. فکر می‌کنید بدون نظم و انضباط تا کجا می‌توانید پیش بروید، موفقیت شما چقدر دوام خواهد داشت، یا زیاده‌روی در هر فضیلتی، پس از چه مدت آن را به رذیلت تبدیل می‌کند؟ در عین حال،‌ برخی از ما پس از دستیابی به موفقیت خود‌‌کنترلی لازم برای حفظ و پیشبرد آن را نداریم. مشکل اینجاست که اغلب ما مهارت انضباط فردی را نادیده می‌گیریم،‌ مهارتی که اهدافمان را تحقق می‌بخشد و سرنوشت ما را می‌سازد. حال مسئله این است: همواره یکسان بودن... یا رشد کردن؟

159,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: