سخت‌تر بجنگ


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اولين چيزي كه اكثر مردم به آن خو مي گيرند ترس است، ترس زندگي اكثر افراد را به تسخير خود در آورده است؛ ترس از تغيير، ترس از دست دادن، ترس از شكست، ترس از آينده مبهم،ترس از اتفاقاتي كه شايد بيفتند، ترس از چه شودها و چه مي‌شودها و همين ترس هاي كوچك و بزرگ باعث مي‌شوند كه اغلب افراد از ريسك تغيير كنار بكشند و حاضر نشوند براي آينده شان تصميم هاي قطعي بگيرند ولي من چه؟ من ترجيح مي دهم به جاي زانوي غم بغل گرفتن، به دل ترس‌هايم بروم با آنها روبرو مي شوم و بر آنها غلبه كنم. البته اين را هم بگويم كه ترس اصلا و اصولا نمي تواند تجربه شرم‌آوري باشد. در حقيقت مقداري پارانويا بسيار هم مفيد است. چرا كه خطرات واقعي بسياري آن بيرون وجود دارد؛ كه بايد مواظب آنها بود؛ و آگاهي از اين خطرات مي تواند روبرو شدن با آنها را آسان‌تر كند در يك جمله حرف من اين است اگر از فرداي مبهم مي‌ترسيد بايد بدانيد فردا هيچگاه براي آمدن از شما اجازه نخواهد گرفت؛ همان‌طور كه امپراتور و فيلسوف رومي ماركوس آئورليوس مي گويد: «مرگ ترسناك نيست بلكه زندگي نكردن است كه بايد از آن ترسيد». «سخت‌تر بجنگ»، كتابي است كه به ما ياد مي دهد براي ساختن فردا بايد بجنگيم به ما خاطرنشان مي كند اگر بترسيم و تسليم ترس‌هايمان شويم اگر بترسيم و براي فرداي زندگي‌مان گامي بر نداريم؛ اگر به شرايطي كه در آن هستيم خو بگيريم؛ اگر قدرت ريسك براي خلق آينده را نداشته باشيم هيچ‌وقت به رؤياهايمان دست پيدا نمي كنيم. در پايان، اگر در زندگي شما هم ترس‌هايي وجود دارد كه جرأت مواجهه با آنها را نداريد، اين كتاب انتخاب مناسبي ست.

149,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما