روش آماری فراتحلیل در تشخیص بالینی (ابزاری مفید در تصمیم‌گیری بالینی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب حاضر، نخستین کتابی است که به شکل ویژه به روش آماری فراتحلیل در تشخیص بالینی اختصاص دارد که بر اساس پیشرفت‌های عمدۀ اخیر در معیارهای گزارش‌دهی، روش‌های جستجو، و به‌ویژه ابزارهای آماری اختصاص یافته به مطالعات تشخیصی است. افزون بر این، به شکل گسترده‌ای از آخرین پیشرفت‌ها در مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل مطالعات مداخله‌ای استفاده می‌کند. بخشی از کتاب نیز به روش‌های طراحی مرورها، ترکیب شواهد و ارزیابی تناقض در پژوهش‌ها، اختصاص داده شده است، کاربرد این رویکردها در زمینۀ مطالعات موردی از رشته‌های بالینی مختلف نشان داده می‌شود. تشخیص در تصمیم‌گیری پزشکی و بالینی در بسیاری از زمینه‌های دیگر همچون آموزش و روان‌شناسی، موضوع محوری است. فراوانی منابع شواهد علمی در مورد دقت آزمون تشخیصی همانند ابعاد چندگانه اعتبار شواهد که شامل حساسیت، ویژگی، ارزش‌های پیش‌بینی و نسبت‌های احتمال است، چالش بزرگی برای پزشکان و پژوهشگران ایجاد می‌کند، کتاب حاضر، منبعی ارزشمند برای هر فردی است که قصد دارد فرآیندهای تصمیم‌گیری در تشخیص، طبقه‌بندی یا پیش‌بینی خطر را بهبود بخشد، از روان‌شناسان و اپیدمیولوژیست‌ها گرفته تا پژوهشگران آمار زیستی، رادیولوژیست‌ها، پزشکان، دانشجویان و هر درمانگری که به اصلاح مهارت‌های روش‌شناختی خود در تشخیص بالینی علاقه‌مند است.

225,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: