روانشناسی نگرش‌ها و تغییر نگرش


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب شامل فصول 1- نگرش‌ها چیستند و چگونه اندازه‌گیری می‌شوند؟ 2- سه جنبه نگرش. 3- تاثیر نگرش‌ها بر پردازش اطلاعات. 4- نگرش‌ها چگونه بر رفتار اثر می‌گذارند؟ 5- تاثیرات شناختی بر نگرش‌ها. 6-تاثیرات عاطفی بر نگرش‌ها. 7- تاثیرات رفتاری بر نگرش. 8- اصول اساسی در نحوه شکل‌گیری نگرش‌ها. 9- دنیای درونی. 10- دنیای بیرونی. می‌باشد که هر کدام از این فصول شامل بخش‌های مختلفی می‌باشد.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: