روانشناسی مشاوره


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

روانشناسی مشاوره، تخصصی پیرامون علم و حرفه روانشناسی، قاطعانه خود را به عنوان یک حرفه متمایز که رشد، توانمندی و نیروی حیاتی را در معرض دید قرار می‌دهد، تثبیت کرده و پایه و اساس استواری را بینان‌گذاری کرده است که در آن این رشته رشد و توسعه یافته، شهرت، محبوبیت و نیروی بیشتری را کسب کرده است و برای پیشبرد نیازهای همه افراد، مسئولیت‌پذیرتر و برای هدایت روانشناسی در پژوهش‌های آینده و گسترش کاربرد و ارائه خدمات، متعهدتر شده است. یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های روانشناسی مشاوره از آغاز، تمرکز بر توانمندی، رفاه و بهزیستی، و کارکرد بهینه افراد بوده است که در نوشته‌های نظری و تجربی پیشینه اولیه آن در اواسط قرن بیستم، پدیدار گردید. جنبش روانشناسی مثبت‌نگر به نظر می‌رسد، باعث ایجاد علاقه مجددی در روانشناسی مثبت‌نگری شده و توجه به توانمندی‌ها در درمان‌های روانشناختی از ابتدای قرن گذشته را به وجود آورده است. در طول تاریخ روانشناسی مشاوره، سه نقش، مهم‌ترین محور بوده‌اند: نقش ترمیمی، پیشگیرانه و رشدی. این سه نقش با اجرا در محیط‌های گوناگون، در اکثر فعالیت‌هایی که توسط روانشناسان مشاوره انجام می‌شود، ترکیب می‌شوند. در روانشناسی مشاوره امروزی، دیدگاه‌های رفتاری و شناختی به شدت به یکدیگر، متکی هستند و تقریبا همه درمان‌گرهایی که به نظریه‌های شناختی و رفتاری گرایش دارند، این دو را با هم ترکیب می‌کنند. چنین جهت‌گیری نظری، مشاوره رفتارشناختی نامیده می‌شود. این کتاب همه موارد فوق را به تفصیل شرح داده و به‌خصوص ظهور و گسترش روانشناسی مشاوره را از آغاز تا کنون توصیف و مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین، علاوه بر ارائه راهبردها و الگوهای پژوهشی، مشاوره شغلی، برخی مشکلات روانی و انواع درمان‌ها را بر اساس نظریه‌ها و رویکردهای مهم روانشناسان مشاوره،‌ به صورت انفرادی و گروهی، مطرح می‌سازد.

500,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: