رهایی از دانستگی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

می‌توان گفت که مراقبه با معنایی که کریشنامورتی از آن استنتاج می‌کند قادر است نظمی به تمامی فعالیت ذهنی ببخشد و ممکن است این عاملی کلیدی باشد در تحقق بخشیدن و پایان دادن به تمامی رنج و اندوه. نویسنده دائما بر این امر که او به هیچ وجه یک مرشد نیست تاکید دارد. او کشف‌هایی کرده است و به سادگی بیشترین سعی خود را دال بر در دسترس قرار دادن این کشفیات برای همه‌ی آن اشخاصی که قادر به گوش دادن هستند، کرده است.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: