راه و رسم پرسش‌گری سقراطی در روان‌درمانی (ویراست دوم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب به يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي روان‌درماني، خاصه درمان‌هاي شناختي - رفتاري، و عناصر آن، به تفصيل پرداخته مي‌شود. پرسش‌گري سقراطي در ابتدايي‌ترين حالت، به هفت نوع استفهام تقسيم مي‌گردد كه در اين كتاب با انواع به اين پرسش‌ها و مثال‌هاي خوب از هر دسته آشنا مي‌شويد. اين كتاب به شما ياد خواهد داد كه بسياري از سؤالات را در قالب جملات انعكاسي، تصريح‌كننده، يا مستقيم مطرح كنيد. در اين كتاب تفاوت پرسش باز و پرسش سقراطي را خواهيد خواند. ياد مي‌گيريد چه‌طور پرسش‌ها گاه به شكل مستقيم و آشكار و گاه به شكل غيرمستقيم و ضمني منجر به تغيير باورها مي‌شوند. يك بخش مهم كار در چارچوب روش سقراطي، اسفاده از مهارت‌هاي مكمل نظير خلاصه‌سازي، بازخورد، و ساير مهارت‌هاي خرد و كلان در درمان شناختي - رفتاري است. در اين كتاب، به تلفيق اين مهارت‌ها با روش‌ سقراطي نيز پرداخته و مثال‌هاي كاربرد در اين زمينه بيان خواهد شد.

120,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما