راز خوشبختی (مجموعه کتابخانه‌ای برای همه)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هیچ فرمول جادویی برای رسیدن به خوشبختی وجود ندارد. خوشبختی را فقط باید درون خود پیدا کنید، شما باید یاد بگیرید که چگونه تفکر خود را تغییر دهید. مهم نیست شرایط فعلی شما چگونه است، شما قدرت غلبه بر آن را دارید. تغییر نگرش شماست که در نهایت شما را به روشنگری می‌رساند. در این کتاب، وین دایر تاکید می‌کند که برای رسیدن به خوشبختی باید نگرش‌مان را تغییر دهیم. با تغییر نگرش، انتخاب‌ها و انتظارات‌مان به گونه‌ای تغییر می‌کنند که یاد می‌گیریم به همه جنبه‌های زندگی خود «با اقتدار واکنش نشان دهیم».

52,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: