دوباره فکر کن (قدرت شناختن آنچه نمی دانید)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب دعوت‌ نامه‌ای است برای رها کردن دانش و عقایدی که دیگر سودی به شما نمی‌رسانند و همچنین دعوتی است برای این که هویت خودتان را به جای ثباتء وابسته به انعطاف‌پذیری کنید باور دارم که اگر به فن بازاندیشی مسلط شویدء موقعیت بهتری برای دستیابی به موفقیت شغلی و خوشبختی در زندگی خواهید داشت. بازاندیشی به شما کمک می کند راه‌حل‌هایی جدید برای مشکلات قدیمی پیدا کنید و برای مشکلات جدید سراغ راه‌حل‌های قدیمی بروید. بازاندیشی مسیری برای یادگیری بیش‌تر از اطرافیان‌تان و زندگی کردن با پشیمانی‌های کم تر است. یکی از نشلنه‌های بارز خردمدی این است که بدانید کی وقت آن رسیده که بعضی از باارزش‌ترین و عزیزترین بخش های هویت‌ خود را رها کنید.

175,000 تومان
148,750 تومان

کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: