دفتر مطالعات تئاتر 1


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

فهرست کتاب به شرح زیر است: سخن آغازین. ماروین کارلسون: نظریه تئاتر در قرن بیستم / ترجمه رضا سرور. هانس تیس لمان: «ناسازگاری دیرین» نظریه فلسفی و تراژدی/ ترجمه نریمان افشاری. دیوید یانسنس: مسئله مکان در تراژدی یونان باستان / ترجمه بهزاد آقاجمالی - نسترن فتحی. ادموند ویلسون: کمان و زخم / ترجمه عرفان خلاقی. سایمون کریچلی: سر و صدای بیرون صحنه / ترجمه صالح نجفی. ...

18,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: