درک زندگی (درآمدی بر روان‌شناسی آلفرد آدلر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

درك زندگي كه هم براي خوانندگان عام هم براي دانشجويان و متخصصان در نظر گرفته شده است، درآمدي عالي بر كار آدلر و مروري همه‌كس‌فهم از نظريات اصلي وي به‌دست مي‌دهد، براي مثال، نظرياتي در باب: عقده‌هاي حقارت و برتري؛ خاطرات نخستين و كاوش در آنها به‌عنوان شيوه‌اي براي درك شخصيت؛ تفسير رؤياها؛ عشق، ازدواج و كودكان؛ تمايلات جنسي و مشكلات جنسي. اين كتاب كه ساده و جذاب نوشته شده است با ذكر موردهاي مشاوره‌اي و باليني متعدد و مختلف زمينه‌اي را فراهم مي‌كند براي درك نظريات منحصر به‌فرد آدلر و درك توسعۀ روان‌شناسي قرن بيستم، كه كار آدلر نقش اساسي‌اي در آن ايفا كرده است. آلفرد آدلر (1870-1937)، بنيانگذار روان‌شناسي فردنگر، يكي از پيشگامان روان‌درماني مدرن در كنار فرويد و يونگ بود. وي در طول زندگي خود، نظريات متحول‌كننده بسياري دربارۀ روان‌شناسي كودك، آموزش، ازدواج و اصول روان‌شناسي فردنگر مطرح كرد. كالين بِرِت نيز مشاوري آدلري و سرپرست سابق دانشجويان در انجمن آدلريِ بريتانياي كبير است كه تاكنون برخي از كتاب‌هاي آدلر از جمله كتاب حاضر را ترجمه و ويراستاري كرده است.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما