درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب فراگیر (راهنمای جلسه به جلسه درمان مراجع برای دانش‌آموختگان روان‌پزشکی و روان‌شناسی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتابی که در دست دارید؛ هم راهنمای جلسه به جلسۀ درمان است، هم راهنمایی برای استفاده از مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌های درمانی برای افرادی که از اختلال اضطراب فراگیر رنج می‌برند. بدین‌صورت که در طول درمان، درمانگر می‌تواند کاربرگ‌ها و جداول این راهنما را کپی کرده و در اختیار مراجع قرار دهد تا او تجربیات خود از اختلال و همچنین توصیه‌های جانبی درمانگر در موارد خاص را در آنها ثبت کند. مراجع به این شکل می‌تواند پس از پایان درمان و کسب بهبودی، برای مدیریت فشار روانی و مواجهه با مشکلات احتمالیِ آینده به‌عنوان منبع خودیاری از آنها استفاده کند و با خواندن بخش مربوط با مشکل خویش و عمل به توصیه‌های آن، به نتیجۀ دلخواه یعنی به آرامش برسد.

70,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: