دارودرمانی بیماری‌های اعصاب و روان


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب دارودرمانی بیماری‌های اعصاب و روان در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول به معرفی تفضیلی داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های اعصاب و روان پرداخته شده است. نکته قابل توجه در این بخش از کتاب مقایسه داروهای هر دسته از نظر اثربخشی، عوارض و تداخلات بوده و در ضمن معرفی داروهای جدید به معرفی اشکال دارویی در ایران نیز پرداخته می‌شود. در بخش دوم کتاب به درمان‌شناسی بیماری‌های رایج اعصاب و روان پرداخته شده است. مشخصه عمده این بخش از کتاب مقایسه اثربخشی درمان‌های مختلف و انتخاب درمان بر اساس آخرین راهنماهای معتبر دنیا می‌باشد. سعی شده است از نسخ دارویی واقعی در این بخش از کتاب استفاده شود و نکات مورد نیاز در قالب نسخه ارائه گردد.

250,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: