خودشناسی روی نیمکت (جلسات روان‌درمانی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هر چقدر هم که در کار و زندگی خود متعهد باشید، روزهایی خواهید داشت که نسبت به انجام دادن کار ضعیف می‌شوید و تعلل می‌ورزید و از هوا و هوس خود پیروی می‌کنید و آنچه باید انجام دهید، به حال خودش وامی‌گذارید. باید بدانید این به معنای بد یا ضعیف بودن شما نیست، بلکه به معنای انسان بودن شماست و ضعف یکی از ویژگی‌های ساختاری شما است؛ اما بهترین فرد کسی است که دست از تلاش و کوشش برنمی‌دارد و هر چقدر هم که ضعیف باشد، ناامید نمی‌شود و بعد از ناتوانی به توانمندی و بعد از نادرستی به درستی پی می‌برد. این را نیز بدانید که همواره دلیل حال خوبتان خودتان نیستید و به همین دلیل باید از خداوند یاری بجویید و احساس ناتوانی نکنید.

130,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: