خواب شخصیت و رفتار اجتماعی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

حدود یک سوم عمر ما انسان‌ها در خواب می‌گذرد و کیفیت دو سوم باقیماندۀ آن نیز به‌‌طور مستقیم با خواب در ارتباط است. خوابِ با کیفیت نقشی اساسی در سلامت جسمانی و روان‌شناختی و نحوۀ عملکرد ما در حوزه‌های مختلف زندگی ایفا می‌کند. کیفیت خواب تابع عوامل فردی و اجتماعی مختلفی است. هدف کلی این کتاب، معرفی متغیرهای فردی و اجتماعی دخیل در فرایند خواب است. کتاب حاضر، اولین کتابی است که به جنبه‌های زیستی، روانی و اجتماعی دخیل در فرایند خواب می‌پردازد و از نتایج مطالعات بین رشته‌ای گسترده‌ برای این منظور استفاده می‌کند. هرکدام از بخش‌های کتاب توسط متخصصان با تجربۀ حوزه‌های مختلف از جمله علوم اعصاب، روان‌پزشکی، روان‌شناسی بالینی و روانشناسی صنعتی-سازمانی تألیف شده‌اند که علاوه بر تبیین نحوۀ تعامل عوامل زیربنایی زیستی، روانی و اجتماعی دخیل در خواب، نتایج آخرین مطالعات پژوهشی در این زمینه را نیز گزارش کرده‌اند. بخش اول کتاب به موضوع کلی تعامل بین خواب و فرایندهای اجتماعی می‌پردازد. بخش دوم به نقش ریتم‌های شبانه‌روزی و کرونوتایپ در فعالیت‌های اجتماعی می‌پردازد. بخش سوم به تعامل بین خواب و عوامل شناختی، انگیزشی و هیجانی از جمله قضاوت اجتماعی، تنظیم هیجان و خودکنترلی می‌پردازد. بخش چهارم به نقش خواب در تعاملات بین‌فردی از جمله روابط زوجین و نحوۀ تعامل افراد در محیط‌های شغلی و سازمانی می‌پردازد. در نهایت بخش پنجم کتاب نیز به نقش مهم و زیربنایی عوامل شخصیتی از جمله صفات شخصیتی ناسازگار در شکل‌گیری و تداوم مشکلات خواب می‌پردازد. مطالب کتاب حاضر، هم در پژوهش‌های مرتبط با خواب و هم در کاربست بالینی می‌تواند بسیار کاربردی و راهگشا باشد. امید است مطالب کتاب بتواند راهنمای خوبی برای اساتید، دانشجویان و متخصصان حوزۀ خواب بوده و زمینۀ مناسبی را برای انجام فعالیت‌های بالینی و پژوهشی فراهم سازد.

180,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: