حاشیه امن (خلق زندگی سراسر عشق و رها از تنش)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ما گاهی مکانی را به‌عنوان حاشیه امن خود انتخاب می‌کنیم و در آن پناه می‌گیریم تا مبادا گزندی و استرسی به سراغمان آید. حاشیه امن یکی از آن انرژی‌خوارهایی است که در صدر فهرست مانع‌های موفقیت فردی می‌نشیند و ما را به گله و شکایت از زمین و زمان و مقصر جلوه دادن دیگران و شرایط زندگی وامی‌دارد؛ اما کریستن باتلر در اثر خود، که به همین نام منتشر شده است، خط باطلی بر این باور غلط، که برای داشتن زندگی مطلوب و خیلی خوب باید حاشیه امن خودتان را رها کنید، کشیده است و معتقد است که دیگر زمان آن فرارسیده تا ما این تفکر قدیمی و منسوخ را رها کنیم و چهارچوب فکری جدیدی برگزینیم. از نظر باتلر، حاشیه امن به این معنا نیست که مکانی پیدا کنیم تا بدون هرگونه هدفی، راحت آنجا بنشینیم و هیچ تلاشی نکنیم. در ضمن، حاشیه امن جایی هم نیست که مانع تحقق رؤیاهای شما شود. حاشیه امنی که در کتاب «حاشیه‌ی امن» از آن سخن گفته شده، مطمئن‌ترین جا برای پیشرفت، بهره بردن از امکانات و برخورداری از یک زندگی بانشاط را تضمین می‌کند. باتلر به شما اطمینان می‌دهد که برای دستیابی به چنین زندگی‌ای قرار نیست خودتان را در معرض تنش و فشار قرار دهید. او در این کتاب شما را با چهارچوب فکری جدیدی آشنا می‌کند که نحوه کار و زندگی، و نیز نگاه شما را به شکست و پیروزی متحول خواهد ساخت.

270,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: