جاذبه و رحمت


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ماهیت کاستی‌ناپذیر رنج که هنگام تجربه آن دچار وحشت می‌شویم برای این مقدر گشته است که اراده را متوقف سازدء همچنان که پوچی عقل را متوقف می‌سازد و غیبت عشق راء تا شاید انسان که بدین ترتیب به نهایت قوای بشری‌اش رسیده است بیارامدء بایستدء به بالا بنگرد و انتظار بکشد... هنگاهی که در ژرف‌ترین ژرفناهای وجودمان نیاز به ندایی داریم که معنایی بدهد هنگاهی که در طلب پاسخی فریاد می‌کشیم و پاسخی به ما داده نمی‌شود آن زمان است که سکوت خداوند را تجربه می‌کنیم... پس از تجربه این سکوتء برخی همچون دیوانگان شروع به حرف‌زدن با خود می‌کنند. پس از آن هرچه کنندء فقط باید برای‌شان دلسوزی کرد. برخی دیگر که تعدادشان هم زیاد نیست همه قلب‌شان را تسلیم سکوت می‌کنند.

98,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: