توانمندی‌های نهان


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

همه افراد توانمندی‌های نهانی دارند که خودشان یا دیگران آنها را نادیده می‌گیرند. موضوع این کتاب چگونگی آشکارسازی همین توانمندی‌هاست. باور عمومی این است که رسیدن به دستاوردهای بزرگ، بیش از آنکه نیازمند تلاش فردی باشد، مستلزم داشتن استعدادی است که همراه فرد زاده می‌شود. همین باور باعث می‌شود دانش‌آموزان مستعد در مدارس و کودکان نابغه در موسیقی را ستایش کنیم. آدام گرانت در این کتاب به ما نشان می‌دهد چطور همه ما می‌توانیم برای کسب دستاوردهای بزرگ‌تر به ‌پا خیزیم و لازم نیست از دوران کودکی نابغه باشیم. با مطالعه کتاب «توانمندی‌های نهان» به این درک خواهیم رسید که معیار واقعی برای ارزیابی توانمندی‌هایمان، نه بلندای قله‌ای که به آن رسیده‌ایم، بلکه میزان مسافتی است که برای رسیدن به آن قله پیموده‌ایم.

220,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: