تمایزیافتگی خود (چشم‌اندازهای نظری سیستم‌های خانواده بوئن)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این مجموعه، مطالعه‌ای جامع و هوشمندانه به اهتمام دکتر تایتلمن است که ژرفا و گستره تمایزیافتگی خود را، به عنوان یک فرایند عاطفی ریشه‌دار عمیق در تاریخچه زندگی و البته به عنوان یک مفهوم و متغیر علمی، نشان می‌دهد. مفاهیم این کتاب در راستای ارتقای عملکرد و زندگی عاطفی انسان است که به واسطه تمایزیافتگی خود، میانجی‌گری می‌شود. این کتاب بازتاب کاری درازمدت در جهت پیشبرد تاثیر تمایز‌یافتگی است که در روان‌شناسی، فیزیولوژی، رفتار و روابط موجود در بافت سیستم عاطفی مورد مطالعه قرار گرفته است. -دکتر لورا هاوستاد مدیر اجرایی برنامه‌هایی با موضوع نظریه بوئن در کالیفرنیا

390,000 تومان
331,500 تومان

کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: