تمایزیافتگی خود (چشم‌اندازهای نظری سیستم‌های خانواده بوئن)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این مجموعه، مطالعه‌ای جامع و هوشمندانه به اهتمام دکتر تایتلمن است که ژرفا و گستره تمایزیافتگی خود را، به عنوان یک فرایند عاطفی ریشه‌دار عمیق در تاریخچه زندگی و البته به عنوان یک مفهوم و متغیر علمی، نشان می‌دهد. مفاهیم این کتاب در راستای ارتقای عملکرد و زندگی عاطفی انسان است که به واسطه تمایزیافتگی خود، میانجی‌گری می‌شود. این کتاب بازتاب کاری درازمدت در جهت پیشبرد تاثیر تمایز‌یافتگی است که در روان‌شناسی، فیزیولوژی، رفتار و روابط موجود در بافت سیستم عاطفی مورد مطالعه قرار گرفته است. -دکتر لورا هاوستاد مدیر اجرایی برنامه‌هایی با موضوع نظریه بوئن در کالیفرنیا

390,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: