تاریخ اندیشه فلسفی چین


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اندیشمندان دوره ماقبل دودمان چین با آثارشان گفتمان فلسفی چین را پایه‌گذاری کردند. پس از آن، در دوره‌های مختلف تاریخی و سیاسی تفکر فلسفی در چین تغییرات بسیاری کرد و مکاتب فلسفی متعددی از این میان سربرآورد. در دوره‌های مینگ و چینگ علوم غربی به چین راه پیدا کردند و به این ترتیب ساختار نظری فلسفه در چین متحول شد. نویسنده در این کتاب، ضمن معرفی مکاتب فلسفی مختلف، به معرفی فیلسوفان هر مکتب و اندیشه‌های فلسفی آنان می‌پردازد.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: