به اندازه حرف زدن (راهنمایی برای گفتن حرف‌های نگفتنی زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ما می‌دانیم حرف‌هایمان ممکن است اطرافیان را ناراحت و دلخور کند. مهربان هستیم و نگرانیم که مهربان به نظر نرسیم. احتمالا سکوت می‌کنیم. چند شب با فکر حرف‌هایی که باید می‌زدیم یا باید بزنیم کلنجار می‌رویم و دچار بی‌خوابی می‌شویم. شاید هم در نهایت اختیارمان را از دست بدهیم و حرف‌های بدتری بزنیم. چاره چیست؟ در چنین موقعیت‌هایی چه باید بکنیم؟ این کتاب کمک می‌کند دریابیم در موقعیت‌های مختلف زندگی چه حرف‌هایی بزنیم تا قصد و نیت خود را بهتر به مخاطب‌مان منتقل کنیم، بدون اینکه او را آزار بدهیم. یاد می‌گیریم مسئولیت‌مان را بپذیریم و به اندازه حرف بزنیم. باشد که از تنگناهای زندگی اجتماعی با همدلی و سلامت عبور کنیم.

85,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: