برآیند صفر (آیا مسیر تعالی شرکت‌های ایرانی بن‌بست است)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آن‌ها كه درگير ادارة يك كسب ‌و ‌كار هستند و با پوست و گوشت خود سختي پرداخت مخارج ماهانه، مشقت حفظ بازار و سردرگمي تأمين مواد اوليه را در وانفساي تغييرات دائمي قيمت‌ها لمس مي‌كنند، مي‌دانند كه جلوگيري از فروپاشي بنگاه اقتصادي، درجا نزدن و پيشرفت چقدر دشوار است. برآيند صفر، به ياري آنها كه ميل به پيروزي دارند آمده است. كتاب در قالب روايتي تاريخي، به سرگذشت دورة سه سالة يك شركت بورسي در ايران مي‌پردازد و نشان مي‌دهد تدبير مديريتي، چگونه بازدهي مناسب و حل معضلات را ممكن مي‌سازد. مؤلف اين اثر، آن‌هايي را كه مي‌گويند آموزه‌هاي مديريتي در اقتصاد ايران جواب نمي‌دهد، خلع سلاح مي‌كند و با مديران ارشد، كارآفرينان، بنيان‌گذاران استارتاپ‌ها و جواناني كه علاقه‌مند به راه‌اندازي كسب ‌و ‌كاري هستند، تجربيات خود را در ميان مي‌گذارد.

170,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما