استاد تغییر (وقتی همه‌چیز از جمله خودت در حال تغییر است چگونه برتر باشی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

باید بپذیریم که زندگی،‌ مجموعه‌ای از تغییرهاست؛ حتی اگر این تغییرات،‌ اجتناب‌ناپذیر یا طاقت‌فرسا باشد. در این میان،‌ چگونگی برخورد با این تغییرها به نحوه نگرش ما بستگی دارد. این کتاب ما را در مسیر هماهنگی با تغییرات پرفرازونشیب زندگی قرار می‌دهد و به این دیدگاه می‌رساند که تغییر عاملی است که آدمی را به پیشرفت و برتری می‌رساند.

225,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: