اختگی


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اختگي ما را از چه چيز منع مي‌كند؟ ترس از اختگي در نتيجه چه ساز و كارهايي بروز مي‌كند و نقش آن در رشد و يا سركوب فرد چيست؟ اختگي يعني مجموعه‌اي از باورهاي كودكي، لحظه‌اي متحول‌كننده، ميراثي فيلوژنتيكي، يكي از تنظيم‌كننده‌هاي تفاوت جنسيتي و يكي از مشخصه‌هاي كليدي شخصيت و سرنوشت افراد، آثار عقده‌‌ي اختگي بر فرد و بر فرهنگ، پر دامنه و پر شمارند. عقده‌ي اختگي به ما كمك مي‌كند بفهميم چرا ترس‌هاي انسان از همان منبعي سرچشمه مي‌گيرند كه در عين حال، والاترين ايده‌آل‌هاي او را نيز مي‌سازند.

25,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما