آموزش اکت برای درمان گروهی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب یک راهنمای جامع و پیشگام برای درمانگران و مشاورانی است که به اجرای اکت در گروه‌درمانی تمایل دارند. در این کتاب، توضیحات کاملی دربارۀ هر یک از فرآیندهای شش گانۀ کلیدی اکت، نکاتی دربارۀ چهارچوب‌بندی جلسات گروهی و دامنۀ گسترده‌ای از فعالیت‌هایی که تمایل، همکاری و ارتباط را میان شرکت‌کنندگان تقویت می‌کند، ارائه شده است. این کتاب همچنین شامل نکات مشخصی برای اجرای اکت در تعدادی از سناریوهای درمانی از آن دسته گروه درمانی بلندمدت، برنامه‌های کوتاه‌مدت و گروه‌های خودیاری اجتماعی است. با ارائه تمرینات دقیق و فعالیت‌های گروهی، به نظر می‌آید این کتاب همه چیزهایی را که درمانگران برای آغاز کاربست اکت در موقعیت‌های گروهی نیاز دارند بی‌درنگ در اختیار آنان قرار می‌دهد.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: