آزادی مسئولیت‌پذیری و درمان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب به بررسي نقش ارادۀ آزاد و مسئوليت‌پذيري در بهزيستي رواني، روان‌درماني و نظريۀ شخصيت مي‌پردازد. شواهد زيادي نشان مي‌دهد كه اعتقاد به ارادۀ آزاد با نتايج مثبت در سلامت روان و رفتارهاي انسان مرتبط است؛ با اين حال، در مورد اينكه چرا موضوع آزادي چنين تأثير مهمي دارد، اطلاعات كمي موجود است. اين كتاب به بررسي چرايي و چگونگي تأثير مفاهيمي مثل: خودمختاري، ارادۀ آزاد، آزادي منفي، تجربۀ آزادي، سرزنش و مسئوليت‌پذيري بر بهزيستي و روان‌درماني مي‌پردازد. اين كتاب از دريچۀ آثار فرويد و راجرز به پرسش‌هاي نظري و عملي مي‌پردازد: چگونه مفاهيم مختلف مسئوليت‌پذيري مي‌توانند بر سلامت روان تأثير بگذارند؟ فقدان ارادۀ آزاد در درمان چه پيامدهايي دارد؟ اگر ارادۀ آزاد نداشته باشيم آيا درمانگرها مي‌توانند به تشويق مراجعان خود ادامه دهند تا مسئوليت اعمال خود را بر عهده بگيرند؟ آيا التقاط رويكرد‌هاي مختلف مشاوره در مورد ارادۀ آزاد امكان‌پذير است؟ بليافسكي با تعمقي روشنگرانه در فلسفه و روان‌درماني، مفاهيم فلسفي مربوط به ارادۀ آزاد را به‌دقت تجزيه و تحليل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه برخي از مفاهيم آزادي و مسئوليت‌پذيري براي روان‌درماني و سلامت روان بسيار مهم هستند. دكتر ولاد بليافسكي استاد مهمان در دانشگاه وارويك انگلستان و مشاور تغير رفتار است؛ از علايق پژوهشي وي مي‌توان به شخصيت، ذهن، رشد فردي، تغيير رفتار، روان‌درماني، ارادۀ آزاد و شادكامي اشاره كرد.

110,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما