آدم‌های سمی (10 روش برخورد با افرادی که زندگی شما را عذاب‌آور می‌کنند)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

همیشه افرادی هستند که به خاطر رفتارهای سمی‌شان، گاه حتی زندگی اطرافیان خود را نابود می‌کنند. بی‌شک همه ما با آدم‌های سمی برخورد داشته‌ایم و از آن‌ها زخم خورده‌ایم، اما مهم آن است که با استفاده از یک راهنمای علمی و کاربردی، زندگی خود را از گزندشان برهانیم. کتاب حاضر کمک‌تان می‌کند انواع این آدم‌های دردسرساز را بشناسید؛ سپس راه حل‌هایی ارائه می‌دهد تا با آن‌ها تعامل بهتری داشته باشید و همچنین مانع از آن می‌شود که خودتان در زندگی دیگران، نقشی سمی ایفا کنید.

185,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: