اروس (مفاهیم روانکاوی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

چگونه هیجان جنسی با عشق و نگرانی ارتباط دارد؟ تمایلات جنسی، عشق و احساس زنده بودن از طریق چیزی که روانکاوان آن را فانتزی می‌نامند، تقویت می‌شود. اما آیا بین رویاپردازی روزانه و کار تخیلی درگیر در یک رابطه، یک فرضیه خوب یا یک اثر هنری تفاوتی وجود دارد؟ این عنوان مفهوم اروس را از طریق سه سوال اصلی بررسی می‌کند: جنسیت چیست؟ عشق چیست؟ تخیل چیست؟ همان‌طور که نویسنده مفهوم اروس - غریزه زندگی - را که توسط فروید ایجاد شده است بررسی می‌کند که او آن را انگیزه تحمل و تولیدمثل می‌دانست.

35,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: