محافظت از کودکان در برابر قلدری و پیامدهای آن


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

قلدری معضلی است برای بهداشت روانی کودکان در محیط مدرسه و بیرون از آن. پیشگیری از قلدری و محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر فرد قلدر از جمله عوامل بازدارنده عواقب قلدری یعنی رفتارهای ضداجتماعی و بزهکاری در آیندهء پرخاشگریء فکر کردن به خودکشی یا اقدام به آنء قانون‌شکنیء و اعتیاد به شمار می‌رود. علاوه بر اینء امکان دارد قربانی قلدری خودش هم با فرد ضعیف‌تر از خود قلدری کند. تاثیرات جدی کوتاه‌مدت و بلندمدت قلدری بر سلامت جسمی و روانی کودک را نباید دست کم گرفت. در کتاب محافظت از کودکان در برابر قلدری و پیامدهای آنء براساس تحقیقات نوین پدیده اجتماعی و روانی پیچیده قلدری و ناظرانی که به ندرت برای رفع قلدری اقدام می‌کنند بررسی شده است. رویکرد کتاب توانمندسازی دانش‌آموزان برای مقابله با گسترش قلدری و جلوگیری از بروز عواقب آن است. عوامل محافظتی در برابر قلدریء که در این کتاب مطرح شده‌اندء مضطرب و افسرده نشوندء هم مدافع ضعیفان باشند و هم خودشان قلدری نکنند.

55,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: