بیمه به سبک عقاب‌ها


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

چرا کتاب فروش به سبک عقاب‌ها را نوشته‌ایم؟ عقاب‌ها چه ویژگی دارند که سایر جانداران ندارند؟ عقاب‌ها بلندپروازند. عقاب‌ها دست‌نیافتنی هستند. عقاب‌ها خودشان سرنوشتشان را تعیین می‌کنند. عقاب جایگاهش را خودش تعیین می‌کند. عقاب از تهدیدها فرصت می‌سازد. همیشه با مسائل متفاوت رفتار می‌کند. وقتی طوفان می‌شود عقاب در طوفان پرواز می‌کند در حالی که همه پرنده‌ها در هنگام طوفان به جای امن پناه می‌برند. حتی سایر حیوانات هم به جای امن پناه می‌برند. در زمان طوفان، عقاب فراتر از همه حیوانات و پرنده‌ها پرواز می‌کند. عقاب چشمان تیزبین دارد. عقاب وقتی که هدفی را برای خود تعریف می‌کند چیزی نمی‌تواند حواسش را پرت کند و با سرعت و قدرت به سمت شکار می‌رود و در بیشتر موارد در شکار موفق است. حتی ضریب موفقیت عقاب‌ها از شیر، ببر، پلنگ و بیشتر حیوانات بیشتر است. بنابراین اسم عقاب را برگزیدیم تا فروشندگانی که می‌خواهند حرفه‌ای باشند نگاهشان مثل عقاب باشد. با چنگال قوی به سمت هدف برو و با تمام قدرت رویاهایت را در چنگال بگیر. اسم این کتاب را عقاب گذاشتیم تا از آن برای کار فروش و بازاریابی و زندگی و دست‌یافتن به موفقیت‌ها و ساختن آینده‌مان الگو بگیریم.

62,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: