9 گام در راه عشق و زندگي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا هرگز فكر كرده‌ايد كه چرا عده‌اي همواره به خواسته‌هاي خود دست مي‌يابند و عده‌اي خير؟ تفاوت اين دو گروه چيست؟ دكتر هنري كلود، روانشناس باليني، در كتاب بي‌نظير و پر مخاطب خود پرده از راز افراد موفق (كه آن‌ها را آشنا پندار مي‌نامد) بر مي‌دارد. در واقع اصول موفقيت و خردوزي اين عده چنان عميق و در عين حال ساده و ظريف است كه اغلب مورد غفلت قرار مي‌گيرد. اما شما مي‌توانيد اين اصول را فرا گيريد، در زندگي خود به كار ببنديد و موفقيت را تجربه كنيد، به كارگيري اين اصول شما را در تحقق آرزوها، اهداف، سلامت، شغل، ايمان و روابط موثر ياري مي‌دهد.

34,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما