7 قانون معنوي براي والدين


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب راهنمايي است براي هر كس كه بخواهد قوانين معنوي را به شيوه‌اي قابل فهم و اجرا براي كودكان تفسير كند نگرشم در اينجا بر اساس اين باور است كه هر يك از والدين نياز به ابزاري دارند تا بتوانند فرزندانشان را بر طبق اداراكي درست از كنش‌هاي طبيعت و آگاهي بار آورند.

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما