7 قانون معنوی برای والدین


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب راهنمایی است برای هر کس که بخواهد قوانین معنوی را به شیوه‌ای قابل فهم و اجرا برای کودکان تفسیر کند نگرشم در اینجا بر اساس این باور است که هر یک از والدین نیاز به ابزاری دارند تا بتوانند فرزندانشان را بر طبق اداراکی درست از کنش‌های طبیعت و آگاهی بار آورند.

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: