7 عادت بازاريابان شبكه‌اي موثر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دكتر استفان كاوي در اثر جديد خود با عنوان هفت عادت بازاريابان شبكه‌هاي موثر از عادت‌هايي مي‌گويد كه برگرفته از كتاب پرفروش و خوشنام وي با نام 7 عادت مردمان موثر است. تخصص دكتر كاوي در زمينه رهبري و مديريت است. در اين كتاب، دكتر كاوي به ژرفاي هر يك از عادات رفته و كمكتان مي‌كند كه نه تنها در زندگي شخصي و حرفه‌اي خود آدم موفقي شويد. بلكه، با بهره‌گيري از اين هفت عادت موثر، خود را به اوج موفقيت برسانيد. در پايان كتاب، از دكتر كاوي پرسيده‌ايم كه چطور از اين هفت عادت بايد استفاده كرد تا بتوان در كسب و كار بازاريابي شبكه‌اي خود موثر بود...

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما