6 ستون عزت نفس


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ناتانيل براندونء در كتاب شش ستون عزت نفسء اوج دستاورد يك عمر پژوهش و روش و عملكرد باليني را ارائه مي‌دهد. او در اين كتاب نافذ و برانگيزندهء اهميت عزت نفس را در جستجوي ما براي رسيدن به سلامت روانء موفقيت فردي و روابط مثبت به طور قاطع نشان مي‌دهد. دكتر براندون شش ستون عزت نفس را معرفي مي‌كند: شش روش مبتني بر عمل در زندگي روزمره. براي اولين بارء در اين كتابء تمرين‌هاي ساده و در عين حال قدرتمند براي افزايش سطح كارآمدي و آگاهي فردي ارائه مي‌شود. دكتر براندون با كندوكاو درباره اهميت عزت نفس در محيط كارء فرزندپروريء آموزشء روان‌درماني و جامعه دستورالعمل‌هايي را براي افرادي كه در پرورش عزت نفس در ديگران نقش دارند فراهم مي‌كند و نشان مي‌دهد كه فرهنگ عزت نفس براي بقا در قرن بيست و يكم ضرورت دارد.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما