5 اثر از رندي گيج


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هيچ چيز در زندگي تصادفي نيست، آشنايي شما با اين مجموعه كتاب‌هاي توانگري نيز اتفاقي نبوده است. شما انساني بينش‌مند هستيد، در غير اين صورت، اين كتاب الان در دست شما نبود. شما در اين مجموعه با قوانين و رازهاي توانگري آشنا مي‌شويد و با كمك آنها مي‌توانيد بينشي در خود ايجاد گنيد كه كائنات را به تعظيم وا دارد. كشف گنج توانگري مستلزم يك نقشه دقيق است، نقشه راه در اين كتاب آورده شده است. اين شما و اين هم نقشه. پيش به سوي توانگري...

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما