5 گنج نظامی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

حکیم الیاس بن یوسف بن زکی بن موید نظامی گنجوی، از استادان بزرگ سخن و از ارکان شعر فارسی است. او غیر از دیوانی که عدد ابیات آن را دولتشاه بیست هزار بیت نوشته و اکنون فقط مقداری از آن در دست است پنج مثنوی مشهور به نام پنج گنج دارد که آن‌ها را عاده خمسه نظامی می‌گویند. مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، بهرام‌نامه و اسکندرنامه این پنج مثنوی هستند.

1,100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: