4 رنگ شخصيتي در بازاريابي چندسطحي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا تاكنون هنگام صحبت كردن با مشتري‌اي احتمالي در چنين موقعيتي قرار گرفته‌ايد؟ مشتري احتمالي نياز شديدي به فرصت كاري‌تان دارد و شما اين فرصت را به او پيشنهاد مي‌دهيد. سپس در پايان جلسه معرفي كار با جواب «نه» از طرف مشتري احتمالي روبه‌رو مي‌شويد. چه اتفاقي افتاد؟ چه كار اشتباهي كرديد؟ در واقع روشن است كه شما با زبان رنگ شخصيتي مشتري احتمالي سخن نگفته‌ايد. اگر نتوانيم پيام خود را به زبان مشتري احتمالي‌مان ترجمه كنيم، مشتري آن‌طور كه بايد حرف‌هاي ما را درك نمي‌كند. پس نكته مهم در اين ميان چيست؟ مهم اين است كه پيامي كه در ذهن داريم را به ذهن ديگران منتقل كنيم و براي اينكه به شكل اثرگذار اين كار را انجام بدهيم، بايد به زبان رنگ شخصيتي مشتري احتمالي‌مان صحبت كنيم.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما