انکار مرگ


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

انکار مرگ،انکار زندگی است. بی زندگی، مرگی نیست و بی مرگ زندگی قابل تصور نیست. با مطالعه این کتاب درمی‌یابید که اگر مرگ راز ناگشوده‌ای است، که هست، صد البته زندگی و حیات نیز خود معمایی است. نویسنده خردمند این اثر پس از واکاوی نظر فیلسوفان، روانشناسان و نظریه‌پردازان بزرگ و مطرح جهان، به سراغ روانکاوی و دیدگاه‌های فروید و همراهان او (یونگ، آدلر، فرنزی، رنک و…) می‌رود و با ژرف‌اندیشی و بصیرتی شایسته آنها را نقد می‌کند. انگیزه روانی و فرا فرهنگی شوق به جاودانگی، مرگ‌آگاهی، اضطراب مرگ، قهرمان‌گرایی و ریشه‌های کاریزما، روانشناسی و پویایی گروه، عشق رمانتیک، تحلیل افسردگی و روان‌پریشی و… ده‌ها مسئله دیگر را در ارتباط با مرگ و زندگی به شیوه‌ای تحسین‌برانگیز مورد بررسی قرار می‌دهد. مطالعه کتاب برای همه اقشار روشنفکر، جامعه‌شناسان، روانشناسان، روان‌پزشکان و دوستداران فلسفه و عرفان مفید و بحث‌انگیز خواهد بود. کتاب ارزش آن را دارد که حداقل دو سه بار خوانده شود.

260,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: