21 قانون انكارناپذير رهبري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر يك متخصص بزرگ مديريت يا سي سال سابقه در امر رهبري و آموزش آن، تمام دانستني‌هاي خود را قالب يك كتاب به ‌خوانندگان علاقه‌مندش تقديم مي‌كرد چه مي‌شد؟ جان ‌سي. مكسول در كتاب 21قانون انكار ناپذير رهبري اين كار را كرده است. او بيش از سي سال تجربه خود در زمينه‌هاي مديريت و رهبري را با اشاره مستقيم به دنياي تجارت، سياست، ورزش، معنويات، و نيز تعارض‌هاي نظامي، در قالب يك كتاب عرضه مي‌كند. اين كاري كه تنها از عهده متخصص بزرگي چون جان‌سي. مكسول برمي‌آيد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما