2 كارگاه آموزه‌هاي آبراهام


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شما نياز داريد خواهان حس‌وحالي خوب باشيد و بايد موردي پيدا كنيد كه چنين احساسي را در شما بيدار كند. ذهن‌تان را بر جرياني متمركز كنيد كه قدرتمندانه شما را به سوي همه خواسته‌هايتان راهي كند. وقتي چيزي مي‌خوريد و از خوردن آن احساس گناه مي‌يابيد، از هم‌ترازي خارج هستيد. نود و نه درصد هر نوع تغيير ارتعاشي در جسم‌تان مشهود است، بنابراين كاهش وزن را سفري احساسي بدانيد نه سفري كنشي.

قیمت محصول:

35,000 تومان


نظرات شما