1+40 فكر سمي در اضطراب و افسردگي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

پس از يك دهه كار مستقيم با افراد و گروه‌ها، به اين نكته پي‌برده‌ام بسياري از كساني كه در جهت رشد فردي گام بر مي‌دارند،به اندازه كافي از رويكردهاي گوناگون در روانشناسي، شنيد‌ه‌اند. آنها حتي مي‌دانند كه پايه‌هاي شناختي و رفتاري مشكلاتي مانند افسردگي، اضطراب و وسواس چيست؟اما اين داده‌ها براي آنها كارآمد نيستند چون نمي‌توان تنها با دانستن بنيان‌هاي نظري، به درمان پرداخت!!! در مجموعه كتاب‌هاي 1+40 فكر سمي، شما به مجموعه‌اي ارزشمند از مورد پژوهي‌هاي واقعي براي پيشگيري و درمان. يكي از صحفه‌ها را باز كنيد و آرام آرام بخوانيد. اكر با كتابي كه در دست داريد حس راحتي داريد و شيوه نگارش و ساختار آن را مي‌پسنديد، اين كتاب شما هم هست...

18,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما