1 مكان آرام براي نوجوانان (كتاب كار ذهن‌آگاهي براي رهايي از استرس و هيجان‌هاي دشوارء افزايش تمركزء مواجه شدن با چالش‌هاء بهبود روابط و داشتن زندگي شادتر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروز براي شما نوجواناني كه با فشارهاي روزمره زندگي از قبيل نصيحت خانواده، روابط با دوستان، قبولي در دانشگاه يا امتحان‌ها كه باعث اضطراب و افسردگي مي‌شوند، سروكار داريد، يادگيري مهارت‌هايي كه باعث كاهش اين فشارها شود، اهميت بسزايي دارد. دوره نوجواني با استرس و فشار همراه است.اگر نوجوان باشيد، احتمالاً استرس را تجربه كرده‌ايد. گاهي نياز داريد در اين دنياي پرمشغله با تحولات سريع، در مكاني امن و ساكت به خودتان بپردازيد. «يك مكان آرام براي نوجوانان» مي‌تواند آن مكان باشد تا شما را از استرس و فشارهاي روزمره زندگي رها سازد. شما با انتخاب اين كتاب به‌زودي از مشكل‌هاي ناشي از استرس و احساسات ناخوشايند رهايي پيدا مي‌كنيد!! اميدواريم با پشتكار، بدون قضاوت و با مهرباني و كنجكاوي تمرين‌هاي اين كتاب را كه ساده، مداد - كاغذي و مبتني بر ذهن‌آگاهي است در هشت هفته انجام دهيد و مهارت‌هاي موردنياز را كسب كنيد تا بتوانيد به‌جاي پرداختن به گذشته و آينده، به اتفاقاتي كه در لحظه رخ مي‌دهد، توجه كنيد و با رهايي از استرس و احساسات دشوار، با آرامش از لحظه حال لذت ببريد

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: