1 بسته سيگار در تبعيد (مجموعه شعر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تو نيستي و هنوز مورچه‌ها شيار گندم را دوست دارند و چراغ هواپيما در شب ديده مي‌شود عزيزم هيچ قطاري وقتي گنجشكي را زير مي‌گيرد از ريل خارج نمي‌شود.

قیمت محصول:

19,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما